Steela Profil

Profily pre suchú výstavbu

Inovatívny, technologicky vyspelý systém
na stavbu vnútorných stien a stropov.

Profil G/K - Steela Profil

Ponuka

Solídne a osvedčené riešenia pre stavebnú branžu

Ikona Akcesoria do montażu profili G/K - Steela Profil

Profily STEELA PROFIL v kombinácii s montážnym príslušenstvom tvoria inovatívny, technicky vyspelý systém.

ikona profile - Steela Profil

Montáž systému STEELA PROFIL je rýchla a nekomplikovaná vďaka mnohým uľahčeniam, ako sú napr. otvory „H“ na stenových profiloch.