STEELA PROFIL jako marka jest obecna na rynku od wielu lat, jako odrębna spółka od 2019 roku. Jej dynamiczny rozwój powoduje, że powiększamy nasz zespół o osoby, które chcą rozwijać swój potencjał oraz potrafią planować i konsekwentnie realizować wytyczone cele.

W zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia, można aplikować do różnych działów naszej firmy.

Kontakt do Działu Kadr: praca@steelaprofil.pl